Popierają nas

Samorządy:

Społeczności:

Zrównoważony rozwój

Idea zrównoważonego rozwoju oparta jest na zasadzie równomiernego oddziaływania pomiędzy społeczeństwem, ekonomią a środowiskiem. Dzięki temu, możliwy jest taki rozwój danego obszaru, aby potrzeby obecnego pokolenia mogły być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Niezwykle istotne jest dbanie o zrównoważony rozwój terenów silnie zurbanizowanych oraz dynamicznie rozwijających się. Do takich niewątpliwe należy południe aglomeracji warszawskiej.

Przyłączając się do inicjatywy "Tak dla S7", popierasz  zrównoważony rozwój tych terenów.

 Powstają kolejne odcinki S7

Powstają kolejne odcinki S7

Docelowa droga ekspresowa S7 ma przebiegać przez cały kraj i łączyć północ z południem Polski (Rabka-Gdańsk). Jej projekt obejmuje województwa pomorskie- warmińsko- mazurskie, mazowieckie,...

 Krajowa Polityka Miejska a zrównoważony rozwój z S7

Krajowa Polityka Miejska a zrównoważony rozwój z S7

W opublikowanej niedawno wstępnej wersji Krajowej Polityki Miejskiej czytamy, że priorytetami są jakość życia, miejsca pracy oraz zrównoważony rozwój. Nacisk położono także na dwukierunkową...

Gminy Aglomeracji Warszawskiej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej Lesznowola i Piaseczno w czołówce!

Lesznowola i Piaseczno w czołówce!

Gminy z południowej części aglomeracji warszawskiej najatrakcyjniejsze pod względem inwestycyjnym! Lesznowola i Piaseczno na szczycie rankingu 

źródło: Centrum Zrównoważonej Przestrzeni Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

 Idea zrównoważonego rozwoju jest jedną z doktryn ekonomii politycznej. Zakłada ona jakość życia na poziomie, umożliwianym przez obecny rozwój cywilizacyjny. Jej główne zasady najczęściej...

Źródło: mapy.google.pl Gminy na południu aglomeracji warszawskiej

Gminy na południu aglomeracji warszawskiej

Południe aglomeracji warszawskiej to przede wszystkim powiat piaseczyński, położony w centralnej części województwa mazowieckiego. Od północy przylega do Warszawy, od południa do powiatu grójeckiego...

źródło IGiPZ PAN wg. GUS Dynamiczny rozwój południa aglomeracji warszawskiej

Dynamiczny rozwój południa aglomeracji warszawskiej

Według prognoz GUSu dotyczących zmiany stanu ludności w województwach w Polsce do 2035 roku, w większości w nich, zarówno w miastach jak i na całym obszarze, możemy   spodziewać się...

źródło: Real Estate Conference 2010, SGH Ranking najbardziej perspektywicznych gmin aglomeracji warszawskiej

Ranking najbardziej perspektywicznych gmin aglomeracji warszawskiej

Uwzględniając czynniki samorządowe, gospodarcze, społeczne oraz biorąc pod uwagę rynek nieruchomości i dostępność komunikacyjną, podczas konferencji w Szkole Głównej Handlowej w 2010 roku, dotyczącej...

źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego 2004 Struktura funkcjonalna i przestrzenna południa aglomeracji warszawskiej

Struktura funkcjonalna i przestrzenna południa aglomeracji warszawskiej

Struktura funkcjonalna i przestrzenna obszaru aglomeracji warszawskiej opracowana została na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z 2004 roku.