Popierają nas

Samorządy:

Społeczności:

Poprzyj petycję

Premier Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kopacz

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju  Maria Wasiak

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

 

p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Ewa Tomala – Borucka

 

 

Szanowni Państwo,

My, niżej podpisani, mieszkańcy aglomeracji warszawskiej, pragniemy wyrazić swoją troskę dalszym rozwojem sytuacji dotyczącej długo odkładanej budowy trasy S7 na odcinku Warszawa-Grójec. 

Droga ekspresowa S7 (odcinek Warszawa- Grójec), niezwykle istotna, z punktu widzenia nie tylko płynności ruchu w Warszawie i aglomeracji warszawskiej, ale również dla komunikacji w całej Polsce, została uwzględniona w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030) roku. Zważając jednak na wielokrotne deklaracje strony rządowej z poprzednich kadencji oraz wieloletnie odkładanie budowy odcinka S7 Warszawa-Grójec, pragniemy zwrócić uwagę na pilną potrzebę realizacji tej inwestycji. 

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy, jakkolwiek bardzo potrzebna Warszawie, nie przyczynia się do ułatwienia dojazdu do miasta mieszkańców najbardziej dynamicznie rozwijającej się południowej części aglomeracji warszawskiej (gminy Piaseczno i Lesznowola), a także miast takich jak Góra Kalwaria czy Warka. Wymieniony odcinek drogi S7 to nie tylko szansa na znaczne skrócenie codziennego dojazdu do pracy dziesiątek tysięcy osób, ale możliwość ulokowania w tych gminach satelitarnych ośrodków biznesowych, które stworzą tysiące miejsc pracy. Ze względu na sytuacje ekonomiczną oraz lokalizację w pobliżu największego w kraju lotniska, nasze gminy są szczególnie przygotowane do takiego kierunku rozwoju. W realizacji tych celów nie pomoże ani budowa Południowej Obwodnicy Warszawy, ani trasy S8 (Salomea-Wolica). Jest to możliwe jedynie dzięki budowie tzw. Puławskiej bis, czyli trasy S7 (odcinek Warszawa-Grójec) ze szczególnym uwzględnieniem odcinka pomiędzy węzłami Lotnisko i Lesznowola. 

Liczne przykłady z krajów europejskich pokazują, że w przypadku tworzenia siatki dróg krajowych, w pierwszej kolejności powinny być budowane odcinki wylotowe z aglomeracji, a dopiero potem odcinki łączące poszczególne miasta. Jesteśmy przekonani, że budowa tak istotnych odcinków trasy S7 nie powinna być odkładana w czasie.

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że biorąc pod uwagę koszty budowy drogi w przeliczeniu na jeden pojazd wg prognozy ruchu na 2020 rok, droga S7 (odcinek Warszawa- Grójec) jest jedną z najtańszych spośród planowanych dróg w Polsce. Wartość ta byłaby jeszcze niższa, gdyby zdecydowano się na budowę tylko najbardziej obciążonego ruchem odcinka do węzła Lesznowola. 

Kwestia budowy drogi S7 połączyła środowiska samorządowe, organizacje pozarządowe, społeczeństwo oraz otoczenie biznesowe. Dobitnie świadczy to, o wadze sprawy dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z apelem o:

1. Nie odkładanie w czasie budowy odcinka S7 Warszawa- Grójec oraz realizację tej inwestycji zgodnie z harmonogramem uwzględnionym w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku ( z perspektywą do 2030).

2. Jak najszybszą realizację pierwszego fragmentu S7 pomiędzy węzłem Lotnisko a Lesznowolą, który pozwolił odciążyć ulicę Puławską. 

 

 

Z poważaniem

W imieniu mieszkańców aglomeracji warszawskiej
Inicjatywa Tak dla S7

 

(Treść petycji zmdyfikowana w dniu 02.10.2014 w związku z wpisaniem S7 Warszawa-Grójec do Dokumentu Implemantacyjnego do Strategii Rozwoju Tranposrtu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku )