Popierają nas

Samorządy:

Społeczności:

S7 Warszawa-Grójec powstanie odcinkami?

 S7 Warszawa-Grójec powstanie odcinkami?

ndz., 04/05/2014 - 23:00

GDDKiA pod koniec kwietnia ogłosiła zamiar zawarcia kolejnej umowy z firmą Jacobs Polska Sp. z o.o. Tym razem ma ona dotyczyć opracowania dodatkowych materiałów projektowych do koncepcji programowej odcinka S7 Warszawa-Grójec. 

W grudniu 2012 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z  firmą Jacobs Polska na wykonanie koncepcji programowej odcinka S7 Warszawa-Grójec. W maju 2013 roku podpisany zostaje aneks do umowy, która zakłada przyśpieszenie realizacji koncepcji programowej, tak aby możliwe było rozpoczęcie przetargu na samą budowę w pierwszym kwartale 2014 roku. W lutym 2014 roku odbywają się konsultacje społeczne w Grójcu, Dawidach Bankowych, Tarczynie, Piasecznie, Lesznowoli oraz na Ursynowie. Podczas nich mieszkańcy, po zapoznaniu się z przedstawionymi mapami mogli zgłaszać swoje zastrzeżenia i sugestie dotyczące zaprezentowanej koncepcji programowej drogi.  

Pod koniec kwietnia 2014 roku GDDKiA ogłosiła zamiar zawarcia  umowy z firmą Jacobs Polska. Dotyczy ona opracowania dodatkowych materiałów projektowych do stworzonej już koncepcji programowej. W uzasadnieniu decyzji dowiadujemy się, że w przypadku S7 Warszawa-Grójec podział zadania na odcinki realizacyjne został zaakceptowany przez Centralę GDDKiA. Taki podział umożliwia ogłoszenie 3 niezależnych przetargów w systemie PiB. Ponadto biorąc pod uwagę brak środków na budowę całości trasy możliwe będzie uzyskanie finansowania na co najmniej jeden odcinek np. odcinek I zlokalizowany najbliżej aglomeracji warszawskiej. Zadaniem firmy Jacobs Polska będzie zmiana i uzupełnienie koncepcji programowej w zakresie podziału zadania na 10-20 kmodcinki realizacyjne. 

Wprowadzona zmiana wiąże się ze wcześniejszymi negatywnymi doświadczeniami GDDKiA na płaszczyźnie realizacji długich ciągów dróg ekspresowych i autostrad. Dzięki niej możliwe będzie także stopniowe uzyskiwanie finansowania na kolejne odcinki.

 

Treść ogłoszenia dostępna jest na http://www.przetargi.egospodarka.pl/99324_Opracowanie-materialow-projektowych-dodatkowych-do-Koncepcji-Programowej-i-materialow-do-PFU-dla-zadania-pn-Budowa-poludniowego-wylotu-z-Warszawy-drogi-ekspresowej-S-7-na-odcinku-od-wezla-Lotnisko-na-Poludniow_2014_2.html