Popierają nas

Samorządy:

Społeczności:

S7 coraz bliżej?

 S7 coraz bliżej?

ndz., 08/06/2014 - 23:00

Pierwsza połowa 2014 roku przyniosła kolejne postępy w walce o budowę odcinka S7 Warszawa-Grójec. Zapraszamy do lektury krótkiego podsumowania.

Pierwsze miesiące tego roku upłynęły na konsultacjach społecznych. W ich ramach odbyły się spotkania przedstawicieli GDDKiA i wykonawcy koncepcji programowej odcinka, firmy Jacobs Polska Sp.z.o, z mieszkańcami poszczególnych gmin powiatu piaseczyńskiego. Podczas nich można było nie tylko zapoznać się z projektami dokładnego przebiegu trasy, ale także zgłaszać swoje uwagi i propozycje. 

 

W marcu GDDKiA wpisała odcinek S7 Warszawa-Grójec na listę rezerwową dróg, które na pewno powstaną do 2020 roku. Oznacza, to, że jego budowa będzie możliwa po zdobyciu środków finansowych. Mogę one pochodzić np. z unijnego budżetu na rozwój infrastruktury transportowej na lata 2014-2020. 

Pod koniec kwietnia GDDKiA zawarła umowę z firmą Jacobs Polska Sp.z.o.o, dotycząca opracowania dodatkowych materiałów projektowych do koncepcji programowej odcinka S7 Warszawa-Grójec. Zakłada ona podział tego fragmentu na  trzy krótsze odcinki realizacyjne. Taki podział umożliwi ogłoszenie niezależnych przetargów i w razie braków środków finansowych na budowę całości- budowanie trasy etapami. 

W maju odcinek S7 Warszawa-Grójec włączony został do dokumentu implementacyjnego Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku ( z perspektywą do 2030 roku). Włączenie tej inwestycji do grona wybranych do realizacji jako ważnej z punktu widzenia sieci transportowej, zwiększa szanse na długo oczekiwane powstanie tego odcinka. Podczas wyboru dróg w Dokumencie Implementacyjnym pod uwagę brano natężenie ruchu ogólnego i ruchu ciężarowego, położenie w kontynuacji ciągu ruchu drogowego, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, brak alternatywnego wysokoprzepustowego połączenia drogowego, gotowość projektu do realizacji oraz udział w sieci TEN-T.

Także w maju, Komisja Europejska zgodziła się, na przesunięcie przez polski rząd pieniędzy przeznaczonych wcześniej na inwestycje kolejowe, na rzecz budżetu transportu drogowego. Oznacza, to więcej pieniędzy na realizację przygotowanych już i zaliczanych do priorytetowych inwestycji drogowych.