Popierają nas

Samorządy:

Społeczności:

S7- co się zmieniło w 2014 roku?

 S7- co się zmieniło w 2014 roku?

pon., 05/01/2015 - 00:00

2014 to przełomowy czas dla fragmentu S7 Warszawa-Grójec. Od konsultacji społecznych po pierwszy harmonogram prac na tym odcinku- poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie wydarzeń minionego roku.

2014 rok rozpoczął się dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego konsultacjami społecznymi dotyczącymi planowanego przebiegu trasy S7 z Warszawy do Grójca. Odbyły się one w ramach umowy zawartej pomiędzy firmą Jacobs Polska Sp. z o.o a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas nich mieszkańcy mogli zapoznać się ze szczegółowym planowanym przebiegiem tego odcinka a także zgłaszać do niego uwagi oraz sugestie. 

 

W tym samym czasie Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz inicjatywa Tak dla S7 przedstawiły raport pokazujący zagrożenia, wynikające z zaniechania budowy wylotówki S-7 – na przedłużeniu trasy N-S w kierunku na Lesznowolę i Grójec. Pokazywał on, że wbrew opiniom rządu, otwarcie trasy S8 Salomea-Wolica oraz III etapu Południowej Obwodnicy Warszawy, nie wpłynie na poprawę warunków kierowców na ulicy Puławskiej. 

W marcu GDDKiA zatwierdziła listę dróg, które na pewno powstaną do 2020 roku. Fragment S7 Warszawa-Grójec został umieszczony na niej jako rezerwowy, czyli taki, który zrealizowany zostanie po zdobyciu na niego środków finansowych z funduszy unijnych bądź też z oszczędności własnych. Pozycja potencjalnych dróg na liście ustalana była na podstawie kryterium przydatności i prognoz natężenia ruchu.

 

 

Dwa miesiące później ogłoszony zostaje Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku ( z perspektywą do 2030 roku). Wśród inwestycji włączonych do grona inwestycji ważnych z punktu widzenia sieci transportowej znalazł się odcinek S7 z Warszawy do Grójca. Podczas wyboru dróg w Dokumencie Implementacyjnym pod uwagę brano natężenie ruchu ogólnego i ruchu ciężarowego, położenie w kontynuacji ciągu ruchu drogowego, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, brak alternatywnego wysokoprzepustowego połączenia drogowego, gotowość projektu do realizacji oraz udział w sieci TEN-T.

W lipcu 2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapowiedziało powstanie nowego Planu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, który uzupełni dotychczasową listę o nowe pozycje oraz pozycje rezerwowe. Jego głównym kryterium wyboru miało stać się powstanie pełnych ciągów komunikacyjnych, przede wszystkim ekspresowych. 

W ogłoszonym pod koniec września DI do Strategii Rozwoju Transportu, odcinek S7 z Warszawy do Grójca znalazł się na liście rządowych priorytetów. Zgodnie z zwartym w niej harmonogramem, ogłoszenie przetargu przewidziano na pierwszy kwartał 2015 roku a zakończenie budowy na pierwszy kwartał 2019 roku.

Ważnym momentem, zwieńczającym nie tylko cały 2014 rok, ale także walkę o S7, było listopadowe podpisanie Kontraktu Terytorialnego dla Mazowsza oraz obietnica Pani Premier dotycząca realizacji południowego wylotu z Warszawy w kierunku Piaseczna. Niemalże równocześnie, podczas konferencji prasowej w Piasecznie, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski podał roboczy harmonogram prac na tą trasą, zakładający przetarg na jej realizację na luty 2015,a zakończenie budowy na 2019rok.