Popierają nas

Samorządy:

Społeczności:

Ranking dróg ekspresowych

 Ranking dróg ekspresowych

wt., 30/07/2013 - 09:14

Ministerstwo Transportu przygotowało ranking dróg ekspresowych priorytetowych dla nowej perspektywy budżetu UE. Trasa S7 znalazła się na szczycie tego zestawienia. 

Przy tworzeniu listy rankingowej brano pod uwagę kilka kryteriów, którym przypisano różny procentowy udział i dodatkowo „zważono” założonymi współczynnikami. Z uwagi na zdefiniowane cele w okresie 2014 – 2020, największe znaczenie (udział) miało kryterium braku alternatywnego wysokoprzepustowego połączenia drogowego, kryterium kontynuacji ciągu drogowego oraz kryteria natężenia ruchu (ciężarowego i ogólnego). Dodatkowymi kryteriami były: funkcja drogi (tu punkty przyznano za: ujęcie zadania na sieci bazowej i kompleksowej TEN-T, za połączenie ze stolicą kraju oraz za połączenie na obszarze Polski Wschodniej. Inne kryteria to gotowość do realizacji, kryterium rozwoju portów morskich (połączenia 4 morskich portów z siecią dróg krajowych) oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Po dokonaniu tych wszystkich przeliczeń ustalono listę 43 odcinków, na które – jak spodziewa się Ministerstwo Transportu – będą środki europejskie w budżecie 2014-2020. W pierwszej piątce najpotrzebniejszych dróg znalazły się dwa odcinki autostradowe: A1 Tuszyn-Pyrzowice i A18 Olszyna-Golnice, które jednak będą realizowane przy użyciu innych środków (najprawdopodobniej przez drogowe spółki specjalnego przeznaczenia) i drogi ekspresowe S8 z Radziejowic do Białegostoku i S7 z Gdańska do Warszawy i z Warszawy do Krakowa.