Popierają nas

Samorządy:

Społeczności:

Odcinek S7 Warszawa-Grójec W SRT do 2020 roku

 Odcinek S7 Warszawa-Grójec W SRT do 2020 roku

śr., 21/05/2014 - 23:00

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) to dokument wyznaczający najważniejsze tendencje działań w infrastrukturze drogowej. Wskazuje on cele oraz kierunki rozwoju transportu, tak aby kolejnymi etapami do 2030 roku możliwe było osiągnięcie celów założonych w Długookresowej Rozwoju Kraju.


Podstawowymi założeniami SRT są:

-stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej

-poprawę sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym

-poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz przewożonych towarów

-ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko

-zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych

 

Do STR wprowadzane są korekty i zmiany poprzez Dokument Implementacyjny. W styczniu oraz lutym 2014 roku można było zapoznać się z jego treścią oraz za pośrednictwem ankiety, uwag oraz wniosków wyrazić opinię na jego temat i w procesie konsultacji wpłynąć na jego ostateczną formę.

Co pojawiło się w dokumencie implementacyjnym? Dla nas najważniejszą informacją jest wpisanie do dokumentu budowy odcinka S7 Warszawa-Grójec. Włączenie tej inwestycji do grona wybranych do realizacji jako ważnej z punktu widzenia sieci transportowej, zwiększa szanse na długo oczekiwane powstanie tego odcinka. Podczas wyboru dróg w Dokumencie Implementacyjnym pod uwagę brano natężenie ruchu ogólnego i ruchu ciężarowego, położenie w kontynuacji ciągu ruchu drogowego, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, brak alternatywnego wysokoprzepustowego połączenia drogowego, gotowość projektu do realizacji oraz udział w sieci TEN-T.

Odcinek S7 posiada ważną decyzję środowiskową, przygotowaną koncepcję programową ( w kwietniu 2014 ogłoszono przetarg na jej modyfikację i podział na kolejne odcinki do realizacji). Dla mieszkańców powiatu Piaseczyńskiego bez S7 nie ma dogodnego połączenia wysokoprzepustowego z Warszawą, Dodatkowo, prognozy przewidują wciąż wzrastające obciążenie ruchem zakorkowanej już dziś ulicy Puławskiej. Fragment łączący stolicę z Grójcem należy do sieci TEN-T, której kolejne odcinki są już gotowe, bądź przygotowywane. 

 

 

Raport z konsultacji społecznych DI dostępny jest na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/kd/Strony/Raport_po_kons...