Popierają nas

Samorządy:

Społeczności:

Lesznowola gotowa na S7

źrodło UM Lesznowola Lesznowola gotowa na S7źrodło UM Lesznowolaźródło mapa Targeo Lesznowola gotowa na S7źródło mapa Targeo

pt., 07/02/2014 - 12:50

O budowie odcinka drogi ekspresowej S7 Warszawa-Grójec mówi się już od wielu lat. Jednak data jego powstania wciąż jest przekładana a inwestycja nie dochodzi do skutku. W ostatnich latach w związku z dynamicznym rozwojem demograficznym i gospodarczym gmin w południowej części aglomeracji warszawskiej, sprawne połączenie z Warszawą, które m.in. odciążyłoby zakorkowaną ulicę Puławską staje się coraz pilniejszą kwestią a lokalne samorządy niecierpliwą się coraz bardziej. 

Jak donosi portal rynekinfrastruktury.pl, w oparciu o rozmowę z Andrzejem Olbryszem- kierownikiem Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Urzędzie Gminy w Lesznowoli,  samorząd Lesznowoli w strategii gminnej, studium gminnym oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego już od lat 90-tych XX wieku uwzględniał przebieg trasy S7 na swoim terenie. Chronił także ten teren przed zabudowaniem, biorąc na siebie koszty związane z odszkodowaniem za grunty. Do dziś Lesznowola wypłaciła ponad 3 mld odszkodowań z tego tytułu. Dzięki tym działaniom w silnie zurbanizowanej Lesznowoli na linii przebiegu planowanego odcinka S7 Warszawa-Grójec do wyburzenia przeznaczone są tylko dwa stare budynki mieszkalne.

Starania samorządu potwierdzają, jak ważną rolę dla gminy i jej przyszłości, stanowi budowa powyższego fragmentu S7. Ze strony GDDKiA i firmy Jacobs, prace nad przygotowaniem koncepcji programowej wciąż trwają. Od 11 lutego będą odbywać się konsultacje społeczne z mieszkańcami gmin, w których przebiegać będzie trasa. Są one jednym z elementów koniecznych do zamknięcia koncepcji programowej, aby przetarg na realizację drogi mógł rozpocząć się w I kwartale 2014 roku, zgodnie z aneksem do umowy GDDKiA i firmy Jacobs Sp.z.o.o

 

Artykuł na stronie rynekinfrastruktury.pl