Popierają nas

Samorządy:

Społeczności:

Krajowa Polityka Miejska a zrównoważony rozwój z S7

 Krajowa Polityka Miejska a zrównoważony rozwój z S7

czw., 10/04/2014 - 23:00

W opublikowanej niedawno wstępnej wersji Krajowej Polityki Miejskiej czytamy, że priorytetami są jakość życia, miejsca pracy oraz zrównoważony rozwój. Nacisk położono także na dwukierunkową komunikację z mieszkańcami. Jak wpisuje się w ten model budowa odcinka S7 Warszawa-Grójec?

Opublikowana niedawno wstępna wersja Krajowej Polityki Miejskiej to dokument, który ma akcentować zasady dotyczące rozwoju przestrzeni miejskiej. Zakłada on, że polskie miasta powinny rozwijać się w przemyślany, spójny sposób przynoszący szerokie korzyści ich mieszkańcom. Dużo uwagi poświęcono w nim także polityce transportowej. Obecnie, ludzie uciekają z transportu zbiorowego, uzależniają się od samochodów, co prowadzi do spadku jakości życia. Autorzy dokumentu argumentują, że zmienić może to rozwój miast, zgodny z trendami urbanistycznymi dominującymi w największych metropoliach takich jak Paryż, Berlin czy Nowy Jork. Minimalizowanie potrzeb transportowych uznane zostało z jeden z najważniejszych czynników, warunkujących poprawę obecnej sytuacji. 

 Należy jednak zauważyć, że zrównoważony rozwój oparty jest na zasadzie równomiernego oddziaływania pomiędzy społeczeństwem, ekonomią a środowiskiem. Dzięki temu możliwy jest rozwój danego obszaru, tak aby potrzeby obecnego pokolenia mogły być zaspokajane bez umniejszania szans przyszłego pokolenia na ich zaspokojenie. Z tego powodu ważne jest dbanie o zrównoważony rozwój terenów silnie zurbanizowanych i dynamicznie rozwijających się. Do takich niewątpliwie należą gminy powiatu piaseczyńskiego- Piaseczno i Lesznowola, uznawane za jedne z najatrakcyjniejszych pod względem inwestycyjnym gmin aglomeracji warszawskiej. Jednak ich dalszy rozwój warunkowany jest budową odcinka S7-Warszawa Grójec. Bez niego ruch na ulicy Puławskiej będzie wzrastał z roku na rok, a jakość życia mieszkańców będzie się pogarszała. O tych niezaspokojonych potrzebach transportowych mówi się coraz więcej i coraz głośniej. Mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego z niecierpliwością oczekują na budowę odcinka S7 Warszawa-Grójec, który zapewni im jakość życia, dojazdu do miejsca pracy a gminom pozwoli rozwijać się w zrównoważony sposób.