Popierają nas

Samorządy:

Społeczności:

Kiedy poznany firmy dopuszczone do II etapu przetargu?

 Kiedy poznany firmy dopuszczone do II etapu przetargu?

ndz., 22/11/2015 - 00:00

26 października 2015 minął termin składania wniosków na zaprojektowanie i budowę odcinka S7 Warszawa- Grójec. Podzielono go na 3 fragmenty: od węzła Lotnisko do Lesznowoli, od Lesznowoli do Tarczyna oraz od Tarczyna do obwodnicy Grójca w ciągu drogi ekspresowej S7.

W pierwszym etapie przetargu łącznie złożonych zostało 58 wniosków. Do drugiego etapu zaproszonych zostanie maksymalnie 20 wykonawców, którzy pozytywnie przejdą weryfikację i ocenę pod katem posiadanego doświadczenia, potencjału kadrowego oraz zdolności ekonomicznej i finansowej. Kiedy możemy spodziewać się informacji o firmach, które wezmą udział w kolejnej części postępowania? Najprawdopodobniej na przełomie listopada i grudnia 2015. Po ogłoszeniu firm zaproszonych do II etapu przetargu, będą one mogły złożyć oferty, spośród których GDKKiA wybierze trzy najbardziej korzystne pod względem ceny, terminu realizacji i okresu gwarancji.