Popierają nas

Samorządy:

Społeczności:

Ile czekamy już na budowę S7 Warszawa-Grójec?

 Ile czekamy już na budowę S7 Warszawa-Grójec?

wt., 24/06/2014 - 23:00

Na odcinek S7 Warszawa- Grójec czekamy już bardzo długo, a faktyczne prace zmierzające do jego powstania rozpoczęły się w 2008 roku. Poniżej znajdziecie krótką historię tego, co wydarzyło się przed 2012, roku, czyli przed rozpoczęciem działań inicjatywy Tak dla S7.

2008 

Chociaż wielu z Was wspomina, że o S7 z Warszawy do Grójca mówi się już od wielu lat, to prace nad tym fragmentem faktycznie rozpoczęły się w 2008 roku. Wówczas zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej). Zleceniobiorcą było Biuro Projektowo-Konsultingowe EUROSTRADA Sp. z o.o. W tym samym roku złożono wniosek, a wariantem rekomendowanym przez GDDKiA był wariant II trasy.  Minister Środowiska wydał postanowienie uzgadniające warunki decyzji środowiskowej dla wariantu II, a Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał postanowienie uzgadniające.

 

2009

W 2009 roku wydano decyzję środowiskowa dla wariantu II, a RDOŚ nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności.  Po jego nadaniu ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej. Jednak po decyzji GDOŚ uchylającej decyzję środowiskową oraz  zawiadomieniu RDOŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej, przetarg został unieważniony. Obywa się wówczas rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2010 i 2011

W połowie 2010 roku Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydaje pozytywną opinię. Na początku 2011 wydana zostaje decyzja środowiskowa wg wariantu II z przebiegiem trasy w pobliżu m. Antoninów wg podwariantu C . Jednak w grudniu 2012 GDOŚ uchyla część decyzji dotyczącą  wariantu II z przebiegiem trasy w pobliżu m. Antoninów wg podwariantu C. 

2012

2012 to rok, w którym zaczyna działa inicjatywa tak dla S7. Pod jego koniec rozstrzygnięty zostaje przetarg na koncepcję programową odcinka S7 Warszawa-Grójec. Firma Jacobs Polska Sp.z.o.o podpisuje umowę z GDDKiA.