Popierają nas

Samorządy:

Społeczności:

Gazeta Wyborcza: Miliardy dla Mazowsza na drogi, kolej i obwodnicę Góry Kalwarii

fot. Agencja Gazeta Gazeta Wyborcza: Miliardy dla Mazowsza na drogi, kolej i obwodnicę Góry Kalwariifot. Agencja Gazeta

śr., 15/07/2015 - 10:03

We wtorek rząd zatwierdził aneks do Kontraktu Terytorialnego dla województwa mazowieckiego. Wśród najważniejszych przedsięwzięć na Mazowszu wymienia się inwestycje drogowe na trasie S7.

Ponad 49 mld zł z funduszy publicznych, europejskich i krajowych kosztować mają najważniejsze inwestycje w infrastrukturę na Mazowszu do 2023 r.

We wtorek rząd zatwierdził aneksy do Kontraktów Terytorialnych dla pięciu województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego. Określają one zakres i warunki dofinansowania regionalnych programów operacyjnych na najbliższe lata. Najważniejsze przedsięwzięcia planowane na Mazowszu to m.in. inwestycje drogowe na trasach S-7, S-17, S-2 i S-8, a także budowa obwodnicy Góry Kalwarii. W planach są prace modernizacyjne na liniach kolejowych (w granicach województwa): Warszawa Wschodnia - Dorohusk, Warka - Radom, Sadowne - Białystok, Warszawa - Kutno, Skierniewice - Pilawa, Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki oraz w samej Warszawie prace na linii średnicowej i linii obwodowej. Przewidziane jest też finansowanie rozbudowy drugiej linii metra i poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Koszty tych przedsięwzięć szacowane są na 49,1 mld zł. Pieniądze te mają pochodzić ze środków publicznych, europejskich i krajowych.

Rząd przyjął także Strategię Rozwoju Polski Centralnej do 2020 r. z perspektywą do 2030 r. Dokument ten wskazuje cele i obszary współpracy województw mazowieckiego i łódzkiego. Województwa mają ze sobą współpracować w takich dziedzinach jak: nauka, badania i rozwój, sektor kreatywny, medycyna i farmacja, rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, transport i logistyka. Działania te, mające na celu "wzrost znaczenia Polski Centralnej w skali międzynarodowej jako przestrzeni przyjaznej tworzeniu oraz transferowi wiedzy i inwestycji", będą finansowane m.in. z funduszy krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Źródło: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,18360141,miliardy-dla-mazowsza-na-drogi-kolej-i-obwodnice-gory-kalwarii.html