Popierają nas

Samorządy:

Społeczności:

Apel radnych: S7 do Lesznowoli w programie budowy dróg

źródło:rynekinfrastruktury.pl Apel radnych: S7 do Lesznowoli w programie budowy drógźródło:rynekinfrastruktury.pl

czw., 09/10/2014 - 23:00

Sejmik Województwa Mazowieckiego zaapelował do minister infrastruktury i rozwoju o wpisanie do Programu Budowy Dróg Krajowych budowy drogi ekspresowej S7 od węzła Lotniska do węzła Lesznowola.

W związku z wpisaniem drogi S7 Warszawa-Grójec do Dokumentu Implemantacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) konieczność jak najszybszej budowy pierwszego fragmentu trasy staje się coraz bardziej pilną sprawą nie tylko dla mieszkańców, ale także dla loklanych władz. 

 

Tekst za: rynek infrastruktury, http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/apel-radnych-s7-do-lesznowoli-w-programie-budowy-drog-45544.html

 

Radni za budową S7

– To bardzo ważna inwestycja nie tylko dla południowego Mazowsza, ale też dla całego subregionu. Dzięki budowie zwiększy się nie tylko szybkość i komfort podróżowania, ale również bezpieczeństwo kierowców. To w tym momencie jedna z kluczowych dróg w naszym województwie – mówił radny Andrzej Łuczycki, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałaniu Bezrobociu.

Wspomniany odcinek drogi ekspresowej S7 jest ważny z punktu widzenia rozwoju południowych przedmieść Warszawy. Budowa tej trasy wpłynęłaby również na rozwój okolicznej infrastruktury. Urząd marszałkowski przypomina, że na terenie gminy Lesznowola znajdzie się 7-kilometrowy odcinek trasy S7 z węzłami Zamienie j Lesznowola. 

Lokalizacja tych węzłów na obszarze gminy nie tylko zapewni szybkie i wygodne połączenie drogowe z Warszawą, lotniskiem i autostradą A2, ale w znaczący sposób podniesie też atrakcyjność terenów inwestycyjnych i wartość nieruchomości na terenie gminy Lesznowola. W okalających ten samorząd gminach mogłyby też ruszyć inwestycje związane z rozbudową lokalnych układów komunikacyjnych, które powiążą wszystkie te obszary z węzłami Zamienie i Lesznowola na drodze ekspresowej S7.

– Samorząd Województwa Mazowieckiego uznał, że trasa S7 jest bardzo ważna, jest to odcinek łączący południe Warszawy z Lesznowolą. Budowa tej drogi przyczyni się do znacznego rozwoju okolicznej infrastruktury w tej część aglomeracji. Powstaną nowe inwestycje i miejsca pracy – podsumowuje Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa

S7 poza priorytetami rządu

iemal rok temu rząd zadecydował, że kosztem odłożenia w czasie budowy dwóch tras wylotowych z Warszawy – na Grójec i przez Łomianki – powstanie dalszy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy. W pismach słanych do samorządów lokalnych resort infrastruktury tłumaczył, że decyzja dotycząca budowy wylotówek zostanie podjęta w 2017 roku, gdy będzie znany „wstępny bilans nowego programu drogowego, czyli wstępny poziom oszczędności pojawiających się w przetargach”.

W wyjaśnieniach ministerstwa z października zeszłego roku można przeczytać, że aktualnie trwa budowa drogi S8 Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z drogą krajową nr 7. Ta inwestycja zdaniem resortu powinna wyprowadzić ruch na drogę ekspresową S8 oraz rozładować ruch z aglomeracji warszawskiej w kierunku południowym. W ten sposób odciążona zostanie też droga krajowa nr 79 w stronę Piaseczna. Zapewnienia resortu infrastruktury nie zadowoliły ani samorządowców ani przedstawicieli regionu, o czym świadczy apel radnych sejmiku do szefostwa MIR.